AOSK   | Hurtigløp | Resultater krets og klubbløp | Kunstløp | Mosjons og Langløp | Aktivitetskalender | Andre skøytesteder

Om AOSK


Akershus og Oslo Skøytekrets er det formelle organisasjonsleddet mellom skøyteklubber innen Akershus og Oslo Fylkesgrenser, og Norges Skøyteforbund.  Aktivitetstilbudet i kretsen er etter hvert ganske omfattende, og blant våre medlemsklubber tilbys det i dag trenings– og konkurranseaktiviteter innen disse områdene:

· Hurtigløp

· Langløp på skøyter både på bane og islagte vann

· Kortbaneløp

· Kunstløp

· Inlineløp

· Roller Derby

 

Er du interessert i en eller fler av disse grenene, kan du se i klubboversikten hvilke aktiviteter de forskjellige klubbene tilbyr.  Her der det også direkte link til de enkelte klubbenes hjemmesider.

 

Referater fra årsmøte, styremøter og andre møter finner du her:

Referater

 

Lover for AOSK

 

AOSK utfører sine oppgaver gjennom et styre og underliggende utvalg. 

 

Styret i AOSK pr. 04.05.2022

Styreleder         Renate Jeppsson (HL) Nesodden IF

Nestleder          Vidar Bøe (KB+HL) Skøyteklubben Lørenskog

Kasserer           Herbert Kristoffersen (HL) Oslo speedskaters

Styremedlem    Elias Christensen (KL), Oslo Skøiteklub

Styremedlem    Kristin Slørdal (KL), Oslo Idrettslag

Styremedlem    Marte Vamnes, (KL) Romerike kunstløpklubb 

Styremedlem    Tom Nilsen (HL) Skøyteklubben Lørenskog

Vara:                  Siw Njåtun (HL) Asker

Vara:                  Hege Eliassen, (HL) Aktiv sk