AOSK   | Hurtigløp | Resultater krets og klubbløp | Kunstløp | Mosjons og Langløp | Aktivitetskalender | Andre skøytesteder

Om AOSK


Akershus og Oslo Skøytekrets er det formelle organisasjonsleddet mellom skøyteklubber innen Akershus og Oslo Fylkesgrenser, og Norges Skøyteforbund.  Aktivitetstilbudet i kretsen er etter hvert ganske omfattende, og blant våre medlemsklubber tilbys det i dag trenings– og konkurranseaktiviteter innen disse områdene:

· Hurtigløp

· Langløp på skøyter både på bane og islagte vann

· Kortbaneløp

· Kunstløp

· Inlineløp

· Roller Derby

 

Er du interessert i en eller fler av disse grenene, kan du se i klubboversikten hvilke aktiviteter de forskjellige klubbene tilbyr.  Her der det også direkte link til de enkelte klubbenes hjemmesider.

 

Referater fra årsmøte, styremøter og andre møter finner du her:

Referater

 

Lover for AOSK

 

AOSK utfører sine oppgaver gjennom et styre og underliggende utvalg. 

 

Styret i AOSK pr. 04.2019

Styreleder         Renate Jeppsson (HL) Nesodden IF

Nestleder          Ingar Lae (KL), Oslo Skøiteklub

Kasserer           Lars Martin Ullereng (KL)

Styremedlem    Siw Njåtun (HL) Asker

Styremedlem    Mari Gjengedal Bakken (ST) Oslo Skøiteklub

Styremedlem    Kirsti Høiset (KL) 

Vara:                  Gerrit Middelkoop (IL) Oslo speedskaters

Vara:                  Herbert Kristoffersen (HL) Oslo speedskaters

            

 

 

Aktive utvalg:

Anleggsutvalg, hurtigløp, Oslo