AOSK   | Hurtigløp | Resultater krets og klubbløp | Kunstløp | Mosjons og Langløp | Aktivitetskalender | Andre skøytesteder

Om AOSK


Akershus og Oslo Skøytekrets er det formelle organisasjonsleddet mellom skøyteklubber innen Akershus og Oslo Fylkesgrenser, og Norges Skøyteforbund.  Aktivitetstilbudet i kretsen er etter hvert ganske omfattende, og blant våre medlemsklubber tilbys det i dag trenings– og konkurranseaktiviteter innen disse områdene:

· Hurtigløp

· Langløp på skøyter både på bane og islagte vann

· Kortbaneløp

· Kunstløp

· Inlineløp

· Roller Derby

 

Er du interessert i en eller fler av disse grenene, kan du se i klubboversikten hvilke aktiviteter de forskjellige klubbene tilbyr.  Her der det også direkte link til de enkelte klubbenes hjemmesider.

 

Referater fra årsmøte, styremøter og andre møter finner du her:

Referater

 

Lover for AOSK

 

AOSK utfører sine oppgaver gjennom et styre og underliggende utvalg. 

 

Styret i AOSK pr. 04.2021

Styreleder         Renate Jeppsson (HL) Nesodden IF

Nestleder          Gerrit Middelkoop (IL) Oslo speedskaters

Kasserer           Herbert Kristoffersen (HL) Oslo speedskaters

Styremedlem    Tore Gleditsch (KL+HL) Oslo Skøyteklubb

Styremedlem    Marie Vamnes (KL) Romerike Kunstløpsklubb

Styremedlem    Vidat Bøe (KB+HL) Skøyteklubben Lørenskog

Styremedlem    Kirsti Høiset (KL) Oslo Idrettslag Skøyter 

Vara:                  Siw Njåtun (HL) Asker

Vara:                  Helga Eliassen (HL) Aktiv Skøyteklubb

            

 

 

Aktive utvalg:

Anleggsutvalg, hurtigløp, Oslo