AOSK   | Hurtigløp | Resultater krets og klubbløp | Kunstløp | Mosjons og Langløp | Aktivitetskalender | Andre skøytesteder

 

Velkommen til Akershus og Oslo Skøytekrets informasjonssider

På disse sidene vil du kunne finne nyttig informasjon og arkivmateriale knyttet til kretsens aktiviteter og kretsstyrets arbeid.

AOSK

Akershus og Oslo Skøytekrets

Innkalling til kretsting for Akershus og Oslo skøytekrets

Styret innkaller herved til Kretsting for klubber i Akershus og Oslo skøytekrets.

Kretstinget avholdes på onsdag 10. mai 2023 kl. 18.00 på skøytemuseet. 

 

Alle som ønsker å delta må melde seg på med ev. fullmakt senest innen mandag 8. mai til post@aosk.org.

 

Styret gjør klubbene oppmerksomme på at årsmøtet som nå avholdes, vil gjelde for kalenderåret/regnskapsåret 2022.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 24. april  til post@aosk.org.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Akershus og Oslos skøytekrets sin hjemmeside: aosk.org.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

(Klikk her for å se/laste ned tingdokumenter)

 

Informasjon om økonomiske støtteordninger i AOSK

Det er nå mulig å søke økonomisk støtte fra kretsen til en rekke aktiviteter, både for enkeltutøvere og klubber.  Detaljert informasjon med rammer, søknadsfrister og kriterier finnes her:
Økonomiske støtteordninger i AOSK

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.